Periodický servis


Servis přístrojů v rozmezí 12 nebo 24 měsíců podle aktuálních požadavků a objednávek nebo smlouvy sestávající z demontáže, mechanického a chemického čistění, kontroly funkce, mazání, seřízení optické soustavy a montáže.Provádíme servis přístrojové techniky:


 • mikroskopy malé (školní bez el. osvětlení)
 • mikroskopy laboratorní (střední třída)
 • mikroskopy laboratorní (vyšší třída)
 • mikroskopy výzkumné a průmyslové velké
 • servis prováděný v klimatizovaných prostorech
 • fázové zařízení k mikroskopům
 • fluorescenční zařízení k mikroskopům
 • dokumentační foto, CCD zařízení k mikroskopům
 • stereomikroskopy bázové
 • stereomikroskopy laboratorní
 • stereomikroskopy průmyslové velké
 • operační a vyšetřovací mikroskopy
 • operační mikroskopy rutinní
 • kolposkopy rutinní
 • mikrotomy rotační resp. sáňkové
 • vyšetřovací světla lékařská
 • polarimetry rutinní
 • Oživovací servis - uvedení do provozu


  Provádí se u přístrojů, které neprošly v několika posledních letech řádným servisem, nebo nebyly v provozu. Ceny oživovacího servisu vychází z cen periodického servisu zvýšených o 25 - 60 % za likvidaci následků dlouhodobé absence údržby.

  Jde zejména o odstranění zatuhlých posuvů, korozí, vlivů chemikálií, prachu a justáže pohybových mechanizmů.

  Servisní opravy


  Opravy optických přístrojů nejsou součástí periodického a oživovacího servisu a jsou kalkulovány zvlášť hodinovou sazbou za práci plus použitý materiál. Ceny dle složitosti oprav na základě kalkulace.

  Termíny nástupů na servis na základě telefonické dohody.